Хотелски правила

 • Спазването на тези правила ще осигури спокоен и безопасен престой на всички гости. Мениджмънтът на Хотел Астор Гардън ще оцени високо Вашето сътрудничество при спазването на тези правила.

 • Представяйте документи за самоличност на рецепцията при настаняване в хотела.

 • При напускане на хотела, моля да освободите стаята си до 11.00 часа.

 • Забранени са викането, бягането и шумните празненства.

 • Пазенето на тишина е задължително между 23.00 и 8.00 часа, както и между 14.00 и 16.00 часа. Забранени са внасянето на храна от вън и готвенето в хотелските стаи.

 • Забранено е изхвърлянето на предмети през терасите.

 • Стаите трябва да се пазят чисти и инвентара да се ползва по предназначение.

 • Забранено е внасянето на велосипеди, мотопеди, обемисти предмети, запалителни и експлозивни субстанции.

 • Използването на аварийните изходи следва да се осъществява само при изрично нареждане на служителите от хотелския комплекс, като във всички останали случаи използването им се забранява.

 • Забранено е изнасянето на хотелска собственост (одеала, бельо, хавлии и мебели) от хотела.

 • Всяка повреда или загуба на хотелска собственост се заплаща по цена на дребно.

 • Хотел Астор Гардън не носи отговорност за загубени или откраднати вещи, непредадени на съхранение.

 • Обръщайте се към рецепцията, ако се нуждаете от услуга.

 • Напомняме Ви, че пестенето на вода и електричество са важни за планетата.